Optimaal inzicht

Eenvoudig en gericht bijsturen: juiste kennis op de juiste plek

Onze systemen geven je een optimaal inzicht in sentiment (per geselecteerde groep personen) en aanwezige kennis (per medewerker, groep of het totaal), waarbij je eenvoudig en gericht kunt bijsturen: het verkrijgen van de juiste kennis op de juiste plek is hierdoor op elk moment snel te realiseren. Onze dashboards en rapportages geven je tevens inzicht in welke medewerkers voor welke kennisonderwerpen zijn gecertificeerd en hoe lang deze certificeringen geldig zijn. Ook de medewerkers zelf zien via een app voor welke certificaten zij gecertificeerd zijn en krijgen op een slimme en vriendelijke manier tijdig bericht (dit kan zowel via een e-mail als via een app push bericht) om onderwerpen te herhalen (door het spelen van een kort spel) om hun certificaat te behouden en verlengen. Omdat iedere medewerker dit kan doen op een eigen tijdstip dat hem/haar het beste uitkomt en dit druppelsgewijs kan, ontstaat een optimale vorm van zelfregie en kost dit weinig moeite.

 

Gebaseerd op award winning leertechnologie

Je hebt te allen tijde actueel (live) inzicht in:

  • het kennisniveau per groep gebruikers
  • initiële kennis, huidige kennis en potentiële kennis
  • het kennisniveau per periode (opbouw en leerprogressie)
  • het aantal minuten dat men heeft getraind per groep gebruikers
  • het aantal minuten dat men heeft getraind per periode
  • het aantal feiten dat de organisatie leert per periode
  • leerprogressie per groep gebruikers en per onderwerp (topic)

 

Onze tools bieden je daarnaast ook slimme content analyse, zodat je misconcepties, fouten en te complexe zaken snel opspoort en kunt herstellen.

Ook inzicht in emoties, gevoelens, meningen en sentiment

Ons platform biedt organisaties direct, actueel inzicht in de emoties en gevoelens van medewerkers (groepen personen). Het biedt je de mogelijkheid om tijdig en snel bij te kunnen sturen wanneer dat is gewenst. Het bewaakt, signaleert en meet gevoelens en ervaringen van de door jou geselecteerde populatie. Hiermee kun je relatief eenvoudig achter onderliggende oorzaken komen en worden correlaties zichtbaar die anders verborgen zouden blijven. Tevens zorg je onder meer voor hogere tevredenheid bij werknemers, behoud van werknemers en wordt voorkomen dat aanwezige kennis en ervaring verloren gaat. Ook de tevredenheid van bijv. klanten met het aanbod van producten en diensten kan eenvoudig en snel gemeten worden. Je kunt zelfs al de impact van je plannen meten voordat je ze onderneemt!