Kennis is alles

Onwetendheid is onze grootste vijand. Niet alleen in de wereldpolitiek, maar ook in de maatschappij en het bedrijfsleven. Kennis bepaalt of ons gedrag en handelen gebaseerd zijn op feiten (de waarheid) of op onjuistheden en onterechte aannames. Met alle gevolgen van dien op onder meer sociaal, maatschappelijk, economisch en financieel gebied. Zo bepaalt kennis ook of je een voorsprong op de concurrentie hebt of juist een achterstand, of je op de juiste wijze met medewerkers omgaat, of klanten de juiste diensten krijgen aangeboden, of medewerkers in staat zijn hun taken optimaal in te vullen, etc., etc. Te veel om op te noemen. Vrijwel alles draait om kennis.

Onvoldoende kennis betekent aanzienlijke inefficiency, risico’s en kosten

Desondanks is de kennis bij de meeste organisaties veel te laag. Men heeft geen inzicht in de feitelijke (actuele!) kennis in de organisatie en bij de medewerkers. En bij de grotere organisaties (250+) al helemaal niet hoe de medewerkers écht over veel zaken denken. Dit leidt tot enorme inefficiency en geldverspilling. Ook loopt men hierdoor aanzienlijke operationele en financiële risico’s. Het gemiddelde kennisgat per medewerker bedraagt bij veel organisaties meer dan 50%. Dat betekent dat de gemiddelde medewerker meer dan de helft van de vereiste kennis om zijn/haar taken optimaal te kunnen invullen niet in huis heeft! De directe schade als gevolg van gemaakte fouten bedraagt per medewerker honderden euro’s per jaar. Om nog maar te zwijgen van bijvoorbeeld de consequenties bij ransomware, phishing, virussen en dergelijke, veroorzaakt door digitale onwetendheid of het onvoldoende bewust zijn bij een van de medewerkers.

Het probleem waar iedere organisatie mee te maken heeft

De informatie die nodig is om kennis te vergaren is vaak overal verkrijgbaar. Werknemers hebben tegenwoordig echter te maken met een overload aan informatie en beperkte tijd en aandacht. Bovendien wordt zo’n 80% van de nieuw geleerde informatie binnen een maand vergeten als het niet wordt herhaald (zie ook de Harvard Business Review - Ebbinghaus Forgetting Curve onderaan het menu Prestaties op deze website).

Daarnaast is niet alle beschikbare informatie juist, volledig of actueel. Ook is het mogelijk dat gekleurde informatie wordt verspreid door partijen, afdelingen of mensen die daar een direct belang bij hebben. Binnen grote organisaties is het om die reden voor c-level lastig om het juiste gevoel met de werkvloer te hebben en te weten wat er allemaal leeft en daadwerkelijk gebeurt. 

Wat te doen / hoe op te lossen?

We hebben met z’n allen dus behoefte aan meer kennis en inzichten. Geen gedrag en acties meer op basis van aannames, gekleurde informatie, achterhaalde en te weinig kennis, maar op basis van voldoende en actuele feitenkennis. En dat is nu precies wat wij doen, wie wij zijn en wat ons drijft. Nolletch helpt organisaties de benodigde kennis en inzichten op slimme wijze te vergaren, deze actuele informatie continu inzichtelijk te hebben en daarmee de prestaties en resultaten van organisaties aanzienlijk te verbeteren. En risico’s en kosten te minimaliseren. Dit doen we met diverse slimme en betrouwbare tools, zoals gamificatie, zelflerende kunstmatige intelligentie en data analyse en gebaseerd op onder meer wetenschappelijke inzichten.