Meetbare resultaten en besparingen

Belangrijkste assets

Kennis verrijkt zowel de organisatie als het individu en is van onschatbare waarde. Niet voor niets zijn  medewerkers en de kennis waarover zij beschikken voor veel organisaties de belangrijkste assets. Wij zorgen ervoor dat medewerkers op een plezierige, motiverende en zeer efficiënte manier kennis (blijven) opdoen en kennis behouden. Leren zonder dat het moeite kost!

Omdat je er eenvoudig voor kunt zorgen dat iedere medewerker dié kennis heeft die nodig is voor het optimaal uitvoeren van zijn/haar functie, leidt dit tot diverse meetbare resultaten en besparingen. Bovendien leer je door ons platform eigen medewerkers en hun gevoelens en gedachten beter kennen, zodat je precies weet wat te doen voor een optimaal werkklimaat.

Bewaakt, signaleert en meet gevoelens en ervaringen van groepen 

Ons platform biedt organisaties direct, actueel inzicht in de emoties en gevoelens van medewerkers en groepen personen. Je peilt hiermee het sentiment over leidinggevenden, over collega's, over de interne samenwerking, over welke zaken niet lekker lopen, etc., etc. Je kunt zelf het onderwerp bepalen. Het biedt organisaties de mogelijkheid om tijdig en snel bij te kunnen sturen wanneer dat is gewenst. Niet alleen ten behoeve van zaken binnen de eigen organisatie, maar ook richting externe partijen of ketenpartners. Ook zaken als de tevredenheid van (potentiële) klanten met het aanbod van producten en diensten kan eenvoudig en snel gemeten worden. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd indien nodig. Het zorgt voor hogere tevredenheid, behoud van werknemers en voorkomt dat aanwezige kennis en ervaring verloren gaat.