Strategy Scan             

Twijfel over de juiste koers, strategie of verandering voor uw organisatie? Of zelfs over uw identiteit?

Wij bieden een unieke, bewezen methode die snel en grondig tot het hart van de organisatie doordringt. Organisaties zijn in essentie energetische systemen met hun eigen dynamiek. Die maken we zichtbaar via een kennisbank over de wetmatigheden van veranderingsprocessen, vitaliteit en ontwikkelingsrichting. We leren u op een nieuwe manier te kijken en na te denken over uw eigen organisatie. 

Aanpak

Allereerst geven we u inzicht in de huidige situatie waarmee een beter beeld ontstaat hoe het met uw organisatie gaat. Daarna kunnen we ontwikkelmogelijkheden van de organisatie én de uitkomsten hiervan vooraf bekijken. We analyseren dus de uitkomsten van een mogelijke verandering nog voordat besloten is deze in te voeren. Dit maakt het mogelijk om de optimale ontwikkelstrategie te bepalen.

Organisaties zijn energetische systemen die wij in een model met zes lagen kunnen beschrijven. Ons model beschrijft de huidige situatie en haar natuurlijke ontwikkeling, maar geeft ook inzicht in wat daarin aangepast kan worden om een gunstiger uitkomst te verkrijgen. Dit model is gebaseerd op empirische wijsheid-wetenschap. Zoals water naar beneden stroomt, zo volgen energetische patronen bij voorkeur hun natuurlijke loop. Zo leggen we bloot waar/bij welke processen weerstanden liggen en analyseren we op welke niveau aandacht besteed moet worden aan versterking van de benodigde energie. 

Onze werkwijze vraagt beperkte inspanning van u. We organiseren twee sessies van elk een dagdeel. (Afhankelijk van de omvang en samenstelling van uw organisatie kunnen eventueel meer sessies nodig zijn). In de eerste sessie voeren we een scan uit met een afvaardiging van uw organisatie. Op basis hiervan stellen we ons rapport op, dat we in de laatste sessie gedetailleerd met u doorspreken. Het resultaat bestaat uit direct toepasbare conclusies en adviezen. U kunt meteen aan de slag om het optimale uit uw organisatie te halen. 

Werking op hoofdlijnen

Er is sprake van een energetische voedingsbodem van waaruit ontwikkelingen manifest worden en vorm krijgen. Op dat niveau brengen we onderstromen in beeld, zodat duidelijk wordt of acties eenvoudig of juist met veel weerstand doorgevoerd kunnen worden. We schetsen niet alleen de situatie in het NU (met de richting waarin die zich die beweegt), maar ook welke constellatie van de organisatie tot een veel betere situatie kan leiden en wat daarvoor nodig is. We gaan daarbij zowel breed als diep. Ons model van zes lagen wordt door ons onder meer geanalyseerd door te kijken naar:

 • de interacties van de complementaire en tegengestelde initiërende, creatieve energieën en de ontvankelijke, vormgevende en toegewijde energieën
 • groepen van niveaus
 • de posities en onderlinge inwerkingen van niveaus, de energieën
 • de mate waarin natuurlijke processen in de systemen op elkaar inwerken
 • de procesfasen en organisatie thema’s

Wat levert het u op?

Universele wetmatigheden kunnen door onze aanpak op de specifieke situatie van uw organisatie worden toegepast en krijgen daardoor hun specifieke betekenis. We bieden u hiermee onder meer:

 • inzicht in de huidige identiteit (wie is uw organisatie precies)
 • inzicht in de verbeteringsmogelijkheden die passen binnen de energetische mogelijkheden
 • concrete handreikingen voor diepingrijpende besluiten die beter uitpakken
 • optimale tool voor de implementatie van veranderingsprocessen
 • diepgaande kennis over uw organisatie met aandacht voor de juiste positionering van medewerkers
 • inzicht in de strategische niveaus die de vitaliteit van de organisatie optimaliseren
 • belangrijke informatie voor de juiste personele invulling van de energieniveaus

 

En dit alles bovendien veel sneller en tegen veel minder kosten dan wanneer u hiervoor een van de traditionele organisatieadviesbureaus zou inschakelen.

Interesse?

Neem contact met ons op. De Strategy Scan is beschikbaar tegen een aantrekkelijk tarief. 
U zult versteld staan van de uitkomsten!