Veiligheidsbewustzijn

Zekerheid over (digitale) veiligheidsbewustzijn van medewerkers

De menselijke factor is verreweg het grootste risico waarmee jouw organisatie wordt geconfronteerd als het gaat om (digitale) beveiliging. Het is in de meeste gevallen het gedrag van medewerkers dat tot problemen leidt. Vaak onbewust en door onvoldoende kennis.

Ben je bezorgd? Zorgen traditionele oplossingen als e-learning voor onvoldoende resultaat? Als je medewerkers bewuster wilt maken van cyberveiligheid en hen iets aantrekkelijks wilt aanbieden dat echt werkt, bieden wij de optimale oplossing.

Waarom het uitmaakt

Actuele kennis en bewustwording zijn bepalend voor het gedrag van medewerkers. Deze kennis en het gedrag bepalen voor een belangrijk deel de digitale veiligheid van jouw organisatie! Organisaties lopen enorme (operationele en financiële) risico’s waarvan ze zich deels zelfs niet bewust zijn.

 

MEETBAAR RENDEMENT OP KENNIS

Weinig tijd

Vanwege de beperkte tijd en aandacht hebben werknemers een gemakkelijke, snelle en effectieve manier nodig om te leren én te onthouden. In slechts enkele minuten per week verbeteren medewerkers met deze oplossing hun kennis en gedrag op het gebied van digitale beveiliging (Cyber Security). We bieden een continue leerervaring die is opgedeeld in hapklare delen. Altijd en overal beschikbaar.

 

Relevante inhoud (ISO27001, AVG/GDPR en BIO compliant)

We beschikken over uitgebreide en actuele bewustmakingspakketten voor digitale veiligheid over verschillende onderwerpen en ervaringsniveaus waarmee we de gehele ISO27001 (internationale norm voor Informatiebeveiliging) volledig afdekken. De aangeboden content wordt door onze AI automatisch aangepast aan het niveau van elke medewerker. We voegen waar nodig ook jouw eigen specifieke beleidsregels en voorschriften toe. Je kunt zelf kiezen van welke onderwerpen het voor jouw medewerkers van belang is om het bewustzijn te vergroten, maar je kunt je uiteraard ook laten adviseren door onze specialisten op dit gebied.

 

Kennis en kunstmatige intelligentie (AI)

Krachtige analyses en AI-voorspellingen bieden een holistisch beeld van de kennis en misvattingen van mensen. We geven op elk moment live inzicht in wie werkelijk kennis heeft op welke onderdelen van cyberveiligheid.

 

Geen momentopname

We maken jouw gehele organisatie bewust hoe de organisatie digitaal veilig te houden en zorgen bovendien dat deze kennis bij elke medewerker up-to-date blijft. Het mag immers geen momentopname zijn. Cyber Security is helaas niet tijdelijk en is noodgedwongen een onderwerp waar iedere medewerker die gebruik maakt van IT, kennis van zal moeten hebben en houden om schade en risico's voor de organisatie te voorkomen/minimaliseren. Temeer omdat iedereen het er over eens is dat medewerkers de zwakste schakel zijn. Menselijk handelen (vaak onbewust) is de grootste oorzaak van de enorme schade die vrijwel dagelijks wordt geleden op het gebied van digitale veiligheid.

 

ISO27001, AVG/GDPR en BIO compliant

Uitproberen?

Wij regelen een demo, dat kan eenvoudig en snel. Zowel online als op locatie.

 

Kies welke van de antwoorden juist is. Na jouw keuze krijg je direct te zien wat het goede antwoord is. Zo leer je ook direct als je een fout antwoord hebt gegeven. Daarnaast kun je ervoor kiezen om meer toelichting te krijgen waarom een antwoord goed of fout is. Of separaat studiemateriaal over het betreffende onderwerp doornemen.

  • Internationaal prijswinnende oplossing

  • Vele malen effectiever dan traditionele oplossingen als e-learning en fysieke training

  • Tijdelijk 30% korting