Hoe verbeter je de leerprocessen in jouw organisatie?

Gepubliceerd op 7 november 2018 om 12:58

Leren op het werk blijft vaak nog beperkt tot het volgen van een training of cursus. Dat kan op zich een prima oplossing zijn, echter heeft ook diverse nadelen. Het is vaak de duurste vorm, gericht op slechts enkele personen en opgedane kennis zakt snel weer weg. Uiteraard wil je het liefst grotere groepen of zelfs alle medewerkers bijscholen, hen blijvend kennis laten opdoen en verdere ontwikkeling op bepaalde vlakken voor hen mogelijk maken. Van een ‘lerende organisatie’ is bij veel organisaties nog geen sprake, terwijl daarin makkelijk stappen te maken zijn. Belangrijk is daarbij ook de kennis en inzichten van je werknemers mee te nemen.

Vanzelf

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werknemers graag meer zouden willen leren over hun werk. Meestal weten ze precies op welke terreinen hun eigen ontwikkelpunten liggen. Cursussen leveren aantoonbaar te weinig op. Niet alleen zakt opgedane kennis grotendeels weer weg, ook ontbreekt het meestal aan een echte visie en doordachte leerprocessen. Managers besluiten vaak wat voor cursus een medewerker dient te volgen, zonder medewerkers daar echt goed bij te betrekken. Om leerprocessen structureel te verbeteren, zul je behalve de bedrijfsdoelstellingen juist de medewerkers als uitgangspunt moeten nemen. Zij weten vaak beter waarin ze zich willen ontwikkelen en zien ook beter wat er dagelijks goed of slecht gaat in hun werk. Daarnaast zal je het voor de werknemers zo leuk en makkelijk mogelijk moeten maken, zodat ze enthousiast zijn en blijven. En het bovendien nauwelijks moeite kost om te leren en dit hoofdzakelijk vanzelf gaat.

Zelfsturend leren

Knowingo is een leerplatform dat hierin bij uitstek voorziet en extra kan ondersteunen. Het past zich door een hoge mate van kunstmatige intelligentie automatisch aan elke gebruiker aan en maakt zelfsturend leren eenvoudig in te richten. Het vormt daarmee een van de belangrijkste factoren voor het succesvol verbeteren van leerprocessen in een lerende organisatie. Het management vervult hierbij een faciliterende rol. Ze luisteren goed naar de wensen en ideeën van medewerkers en verzorgen via het platform de voorwaarden die zelfsturing en kennisdeling mogelijk maken.

Leerpaden

Ook als leerprocessen tot stand komen door zelfsturing, is het altijd nodig om in overleg de leerdoelen per medewerker of groep vast te stellen en na te gaan of die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Door het initiatief en de invulling zoveel mogelijk bij de medewerker te leggen, ontstaat een productief en breed gedragen leerproces waarin medewerkers optimaal gemotiveerd zijn om te blijven leren.

Knowingo

Wil je meteen aan de slag om meer uit je personeel te halen? Neem contact met ons op via info@nolletch.nl of op 030-227 1944