Emoties op het werk bepalend voor succes!

Gepubliceerd op 2 december 2019 om 12:58

In iedere werkomgeving bestaan emoties en emotioneel gedrag. Emoties bij collega’s, klanten of leveranciers, bijv. door een in de ogen van medewerkers onterechte klacht, onverdiende promotie of het toewijzen van een mooi project aan een collega met minder kwaliteiten. Medewerkers die spanningen op de werkvloer veroorzaken, snel boos worden of angstig zijn en voortdurend op hun hoede zijn en zich alleen maar aan in het indekken zijn tegen fouten. Allerlei soorten emoties, terecht of onterecht, bepalen niet alleen de sfeer, maar ook op welke wijze er wordt gewerkt.

 

Organisaties worden vaak gestuurd of zelfs in grote mate gecontroleerd door gevoelens terwijl dat meestal contra productief werkt. Een organisatie is een emotioneel gebeuren. Emoties hebben niet alleen invloed op een organisatie en hun werknemers, maar dragen bij tot de gehele bedrijfscultuur en vaak ook de organisatiestructuur. Bedrijven gebruiken emoties om werknemers te motiveren en goed te laten presteren. Negatieve emoties kunnen werknemers en de organisatie flinke schade toebrengen, beïnvloeden hoe medewerkers onder druk reageren en zijn aantoonbaar oorzaak van slechte bedrijfsresultaten en een lage productiviteit.

 

Het onderdrukken van gevoelens is zelden een goede oplossing. Negatieve gevoelens dienen te worden gekanaliseerd, liefst zo snel mogelijk. Door deze eenvoudig en op elk moment zichtbaar te maken, kan er tijdig worden bijgestuurd waardoor schade voor medewerkers en de organisatie wordt voorkomen. Het Pulsitive platform biedt organisaties op een eenvoudige wijze optimaal inzicht in de emoties en gevoelens van medewerkers. Pulsitive geeft een direct, actueel inzicht in de state of mind van de organisatie of groepen personen.

 

Het biedt klanten de mogelijkheid om tijdig en snel bij te kunnen sturen wanneer dat is gewenst. Pulsitive beschikt over bewaking, signalering en meet de gevoelens en ervaringen van medewerkers op elk gebied. Dit aspect wordt in de huidige maatschappij almaar belangrijker. Door het dalende aantal vaste contracten, het groeiende belang om goede werknemers te behouden en aanwezige kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, wordt tevredenheid en werkgeluk van medewerkers steeds waardevoller voor organisaties. Zeker in een tijd waarin goed personeel steeds schaarser wordt en het overstappen naar een nieuwe uitdaging door veel medewerkers (zeker de jongere generatie) steeds sneller wordt gedaan.

 

Laat uzelf overtuigen, zorg voor tevreden en happy medewerkers, hogere productiviteit en vraag een demo aan!